Startsida
Orust Biodlareförening

Orust Biodlareförening

Björnbär

2020-06-15

Måndagsmöten hela sommaren


Välkomna till våra måndagsmöten kl 18:00 på föreningsbigården.

Intressanta möten både för nybörjare och lite mer erfarna biodlare. 

Är vädret OK så tittar vi in i bikuporna så ta med bikläder om ni vill vara med på det. 

Ta även med egen fika som vi avslutar mötet med.

För mer info titta gärna på vår facebooksida


//Örjan

2020-05-15

Ingen arbetsdag den 16/5


Hej

Tråkigt men pga coronasituationen ställer vi även in den planerade arbetsdagen nu på lördag.

Måndagsmötena kommer vi dock att hålla under sommaren, då vi kan vara utomhus och hålla distans till varandra.

Måndagsmötena startar den 25 maj.


//Örjan

2020-04-03

Inställt medlemsmöte


Hej

Vi ställer in vårt medlemsmöte den 4/5 då Börje Blomster skulle berätta om biodling i Libanon


Mvh Jan

2020-03-13

Inställd föreläsning


Angående Corona virus

Styrelsen har bestämt att föreläsningen den 16 mars skjuts upp med hänsyn till att de flesta som kan tänkas komma är äldre och därmed tillhör riskgruppen.

Dessutom kan det tänkas att flera ändå väljer att avstå av samma anledning, det har redan hänt och vi vill gärna att många kommer och tar del av forskningsprojektet .

Vi får se tiden an och återkomma senare


Mvh Jan

2020-02-27

INTERREG-projekt


Måndag 16 mars kl 18:00

Vi startar året med ett allmänt medlemsmöte i Stala församlingshem med inbjudna grannföreningar
 

Föreläsare : Ann-Charlotte Berntsson, Mats Niklasson
 

BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster 


Bin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt pollination av både vilda växter och nyttoväxter. Det ekonomiska värdet av detta är enormt. Hos honungsbi varierar de olika arterna och underarterna i sina egenskaper vad gäller födosök och pollinationseffektivitet. 


Det finns bevis på att de har utvecklat lokala anpassningar till miljö och klimat men det mesta av den kunskapen vilar på anekdotisk grund och är i stort behov av vetenskaplig underbyggnad. 6 Som ett led i att skapa en vetenskaplig grund startades INTERREG-projektet BIstånd till nordiska bin- unik resurs för framtidens ekosystemtjänster, med Nordens Ark som svensk projektägare och Norges Birøkterlag som norsk projektägare. 


INTERREG är ett EU-initiativ som skall främja samarbete över nationsgränserna. Samarbetspartners i projektet är Högskolan i Skövde, Umeå Universitet och Göteborgs Universitet. 

Finansieringen sker genom 50 procent INTERREG-finansiering och 50 procent medfinansiering av projektdeltagarna. 


I detta gränsöverskridande projekt mellan Norge och Sverige ska 4 olika birasers egenskaper jämföras på ett objektivt sätt, däribland det hotade ursprungliga nordiska biet, Apis mellifera mellifera. 


Dessutom ska information och kunskap om bin spridas samt biodling och bins viktiga roll som pollinatörer i naturen. 

Under projektets gång kommer vi att undersöka egenskaper så som: 

  • om det finns skillnader mellan raser gällande när på säsongen de flyger och om väder och temperatur påverkar detta
  • livslängd hos arbetarbin 
  • foderhushållning genom vägning av kupor 
  • Artbestämma vilka blommor som bina samlar pollen ifrån. Detta görs genom särskilda pollenfällor som fästs vid flustret (kupans ingång) och som skrapar pollen av binas ben. Pollenet kan sedan bestämmas till art under mikroskop 
  • resistens mot olika sjukdomar 


I projektet kommer 5 bigårdar sättas upp. 

Två på västkusten i Sverige; Nordens Ark och Uddevalla. 

En i Juoksengi i Norrbotten samt två bigårdar i södra Norge, en i Hedmark och en i Østfold. 


I varje bigård kommer fyra kupor per ras att ställas upp under 2019 och följas noggrant under åren 2020 och 2021. I Sverige följer vi fyra biraser (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica, A. m. ligustica och A. m. Buckfast) och i Norge tre raser (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica och Buckfast).


Kaffe serveras. Varmt välkomna!

Orust Biodlareförening

Föreningen bildades år 1920 och är den näst äldsta på Orust.

Idag har föreningen ca 73 medlemmar och ca 30 informationsmedlemmar.


Föreningen tillhör SBR Sveriges Biodlares Riksförbund, med ca 11 000 medlemmar.


Vill du få ytterligare informationom om vår verksamhet kan du kontakta någon i styrelsen.


Swish: 1236800304

Bg: 5699-0377


Orust Biodlareförening

Facebook


Anmälan om medlemsskap gör du enklast på SBR hemsida

....................................

Arkivet

Startsida 2019

Startsida 2018

Startsida 2017

Startsida 2016

Aktiviteter 2019

Aktiviteter 2018

Aktiviteter 2017

Aktiviteter 2016

Aktiviteter 2015