Aktiviteter 2021

 

Sponsorer


Aktiviteter 2021


From måndag 24 maj tom 6 september
Varje måndag under sommaren träffas vi på föreningsbigården för att titta till föreningens bin och prata bin över en medhavd fika. Vissa av måndagarna
kommer vi att ha ett speciellt tema, tex att göra avläggare. Info kommer via
vår facebook sida.


Den sista måndagen invintrar vi föreningens samhällen.


Måndag 30 aug kl. 1800
Besök hos Carlssons biodling för komplettering av utrustning.


Torsdag 4 nov. kl. 19:00 Årsmöte
Utöver detta kan det ev. arrangeras något annat, allt hänger på pandemin. Vi
kommer att informera löpande via mail, hemsida och på vår Facebooksida


Tillbaka

snickarkurs

Snickarkurs 2015