Slungning

 

Sponsorer

Slungning

Gunilla & Bengt har även i år erbjudit sig att ha föreningens slunga i sitt slungrum ute på Hjälmvik.

Att slunga i föreningsbigården så nära bisamhällena visade sig vara problematiskt med utrymmesbrist, dåligt avlopp och framför allt massor av bin...överallt.

Regler

* För att få använda föreningens slunga så måste man vara medlem eller stödmedlem i föreningen


*Bisamhällena måste vara besiktade


* Boka tid

Gunilla

0304-41153 / 0768-880592

Bengt

0304-41153 / 0706-106133


* Slungan skall rengöras mellan varje användare för att förhindra smitta.


* Pris  100:- som betalas på plats när ni slungar.


Hitta till:

Gunilla & Bengt Paulsen

Hjälmvik 375

472 97 VAREKIL