Startsida 2020

 

Sponsorer

Ljung

2020-11-25

Hej alla biodlare på Orust


Även i år kommer Jirina Janzbach att göra oxalsyrelösning till de biodlare på Orust som är intresserade!

Ni kan hämta den i butiken hos Martin Persson (han som bor vid vår bigård) lördag 5 december kl 10-14. Ta med er något att ta den i, typ en flaska eller honungsburk.
Oxalsyrelösningen är gratis, Jirina, Martin och biodlarföreningen står för arbete och kostnad. Lösningen kan förvaras svalt och mörkt upp till 2 månader.

Här kan du läsa mer om dosering av oxalsyran, notera dock att oxalsyran från Jirina är färdigblandad, bara att droppa på bina:
https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/bihalsa/bisjukdomar-och-parasiter/varroa/behandling-med-oxalsyra/ 

Här en film om hur man behandlar:
https://www.youtube.com/watch?v=-RzU_YR_El0

Här bor Martin (sök på Orust äpple och musteri på google maps)
https://orustapplemusteri.se/kontakta-oss/

Om ni inte redan gjort det, fyll i "årsmötesformuläret" på
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLVddnUQEz1jshBxZI5mnRdDBeET-aVxVVKH4C6fZNvPhePA/viewform

/Orust Biodlarförening
Klaes-Göran

2020-11-07

Inställt årsmöte!


Årsmötet den 12/11 är inställt. dvs det blir inget fysiskt möte.

pga. nya restriktioner och att biblioteket har stängt.

Vi kommer att genomföra årsmötet på annat sätt. Info kommer via mejl


Mvh Janne

2020-10-04

Viktigt meddelande!


Årsmötet onsdagen den 11 november är flyttat till torsdagen  12 november kl. 19 00 lokal, Kajutan,  Henåns bibliotek.

Honungsbedömningen sammanträder kl. 18 30  studio rummen intill

På grund av den pågående pandemin flyttas årsmötet till större lokal för att minska smittorisken.

Glöm inte att ta med årsrapporten

Ni som kan tänka er att hjälpa till med fika och att ställa lokalen i ordning kan meddela Janne 0705845791 Vaxsmältarhelg

Lördag och söndag 14-15/11 kan de som vill komma och smälta sitt vax med hjälp av föreningens 

ånganläggning vid föreningsbigården där det även finns möjlighet att tvätta ramarna.

Medtag egen ved då det går åt en del för att värma upp ångpannan.

Det är meningen att medlemmar själva kan smälta sitt vax vid annan tid. Förutsättningen är att man har erforderlig kunskap av att sköta utrustningen, självfallet kan man få hjälp.

2020-08-11

Resa till Lilla Komperöd


På måndag 17 augusti kl 17:30 samlas vi vid pendelparkeringen i Varekil varifrån vi samåker till Carlssons Biodling https://carlssonsbi.se/ lilla komperöd 202, Ucklum.


Där kan vi köpa div biredskap och tillfälle att träffa Ann-Britt som dels är ordförande för distriktet samt driver företaget Carlssons biodling tillsammans med sin man Pelle. De är återförsäljare av Törebodas biredskapsfabrik.


Föreningen bjuder på en grillad korv hos Ann-Britt. De som åker i egen bil, kl 18 på Lilla Komperöd.
För att beräkna korvåtgången, sms/meddela  Klaes-Göran

0706-724445 om du tänker åka med.


Har du facebook kan du även göra det där i vår facebookgrupp

2020-06-15

Måndagsmöten hela sommaren


Välkomna till våra måndagsmöten kl 18:00 på föreningsbigården.

Intressanta möten både för nybörjare och lite mer erfarna biodlare. 

Är vädret OK så tittar vi in i bikuporna så ta med bikläder om ni vill vara med på det. 

Ta även med egen fika som vi avslutar mötet med.

För mer info titta gärna på vår facebooksida


//Örjan

2020-05-15

Ingen arbetsdag den 16/5


Hej

Tråkigt men pga coronasituationen ställer vi även in den planerade arbetsdagen nu på lördag.

Måndagsmötena kommer vi dock att hålla under sommaren, då vi kan vara utomhus och hålla distans till varandra.

Måndagsmötena startar den 25 maj.


//Örjan

2020-04-03

Inställt medlemsmöte


Hej

Vi ställer in vårt medlemsmöte den 4/5 då Börje Blomster skulle berätta om biodling i Libanon


Mvh Jan

2020-03-13

Inställd föreläsning


Angående Corona virus

Styrelsen har bestämt att föreläsningen den 16 mars skjuts upp med hänsyn till att de flesta som kan tänkas komma är äldre och därmed tillhör riskgruppen.

Dessutom kan det tänkas att flera ändå väljer att avstå av samma anledning, det har redan hänt och vi vill gärna att många kommer och tar del av forskningsprojektet .

Vi får se tiden an och återkomma senare


Mvh Jan

2020-02-27

INTERREG-projekt


Måndag 16 mars kl 18:00

Vi startar året med ett allmänt medlemsmöte i Stala församlingshem med inbjudna grannföreningar
 

Föreläsare : Ann-Charlotte Berntsson, Mats Niklasson
 

BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster 


Bin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt pollination av både vilda växter och nyttoväxter. Det ekonomiska värdet av detta är enormt. Hos honungsbi varierar de olika arterna och underarterna i sina egenskaper vad gäller födosök och pollinationseffektivitet. 


Det finns bevis på att de har utvecklat lokala anpassningar till miljö och klimat men det mesta av den kunskapen vilar på anekdotisk grund och är i stort behov av vetenskaplig underbyggnad. 6 Som ett led i att skapa en vetenskaplig grund startades INTERREG-projektet BIstånd till nordiska bin- unik resurs för framtidens ekosystemtjänster, med Nordens Ark som svensk projektägare och Norges Birøkterlag som norsk projektägare. 


INTERREG är ett EU-initiativ som skall främja samarbete över nationsgränserna. Samarbetspartners i projektet är Högskolan i Skövde, Umeå Universitet och Göteborgs Universitet. 

Finansieringen sker genom 50 procent INTERREG-finansiering och 50 procent medfinansiering av projektdeltagarna. 


I detta gränsöverskridande projekt mellan Norge och Sverige ska 4 olika birasers egenskaper jämföras på ett objektivt sätt, däribland det hotade ursprungliga nordiska biet, Apis mellifera mellifera. 


Dessutom ska information och kunskap om bin spridas samt biodling och bins viktiga roll som pollinatörer i naturen. 

Under projektets gång kommer vi att undersöka egenskaper så som: 

  • om det finns skillnader mellan raser gällande när på säsongen de flyger och om väder och temperatur påverkar detta
  • livslängd hos arbetarbin 
  • foderhushållning genom vägning av kupor 
  • Artbestämma vilka blommor som bina samlar pollen ifrån. Detta görs genom särskilda pollenfällor som fästs vid flustret (kupans ingång) och som skrapar pollen av binas ben. Pollenet kan sedan bestämmas till art under mikroskop 
  • resistens mot olika sjukdomar 


I projektet kommer 5 bigårdar sättas upp. 

Två på västkusten i Sverige; Nordens Ark och Uddevalla. 

En i Juoksengi i Norrbotten samt två bigårdar i södra Norge, en i Hedmark och en i Østfold. 


I varje bigård kommer fyra kupor per ras att ställas upp under 2019 och följas noggrant under åren 2020 och 2021. I Sverige följer vi fyra biraser (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica, A. m. ligustica och A. m. Buckfast) och i Norge tre raser (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica och Buckfast).


Kaffe serveras. Varmt välkomna!

Orust Biodlareförening

Föreningen bildades år 1920 och är den näst äldsta på Orust.

Idag har föreningen ca 73 medlemmar och ca 30 informationsmedlemmar.


Föreningen tillhör SBR Sveriges Biodlares Riksförbund, med ca 11 000 medlemmar.


Vill du få ytterligare informationom om vår verksamhet kan du kontakta någon i styrelsen.


Swish: 1236800304

Bg: 5699-0377

Org nr: 802512-0555


Orust Biodlareförening

Facebook


Anmälan om medlemsskap gör du enklast på SBR hemsida

....................................

Arkivet

Startsida 2019

Startsida 2018

Startsida 2017

Startsida 2016

Aktiviteter 2019

Aktiviteter 2018

Aktiviteter 2017

Aktiviteter 2016

Aktiviteter 2015