Styrelsen/Protokoll

 

Sponsorer

Styrelse 2020

Ordförande

Jan Samuelsson

jkhs@telia.com

0705-845791


V.ordförande

Martin Persson

martinsapple@hotmail.se

0706-647355


Ledamot

Claes-Göran Carlsson

kg.carlsson@gmail.com

0706-724445


Kassör

Lars Lindberg

lars.o.lindberg@icloud.com

0765-831051


Sekreterare

Lennart Karlsson

sla.karlsson@gmail.com

0723-120365


Ledamot

Vera Libens

veralibens@gmail.com

0737-256049


Ledamot

Anna Nordh anna_nordh@hotmail.com
0522-19113